• MARCUSINTERIEUR.png
 • DEVRIES.png
 • KLIMAATMISSIE.png
 • JS-SOLUTIONS.png
 • JUMBO.png
 • FITNESS365.png
 • DISSEL.png
 • PONDEALERGROEP.png
 • DEPAREL.png
 • AFAS.png
 • INNOVEX.png
 • MORELISSE.png
 • DORPSSLAGERIJ.png

Lidmaatschap en Contributie

maandag 11 februari 2019
Klik hier om je direct in te schrijven.

Huishoudelijk reglement
Als je je inschrijft bij onze volleybalvereniging, dan ga je akkoord met ons huishoudelijk reglement.

Wijziging lidmaatschapsgegevens

Elk lid dient de ledenadministratie op de hoogte te stellen van wijzigingen met betrekking tot adres, e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer. Wijzigingen kunnen doorgegeven worden aan de ledenadministratie per e-mail.

Lidmaatschap beëindigen

Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd in het volgende seizoen. Indien je het lidmaatschap wil stopzetten, dien je dit altijd (met vermelding van reden afmelding, naam, lidnummer en geboortedatum) vóór 1 juli van dat jaar bekend te maken aan de ledenadministratie via e-mail.

Contributie

Voor de leden die wedstrijden willen spelen, is het van belang dit aan te geven bij inschrijving. Wanneer je wordt ingedeeld bij één van de competitiespelende teams, dan word je automatisch opgegeven bij de Nevobo. Competitiespelende leden betalen naast de verenigingscontributie ook competitiecontributie, de totale kosten vind je in de kolom TOTAAL.

De competitiecontributie is uit drie delen opgebouwd:

 1. Persoonlijk lidmaatschap van de Nevobo.
 2. Teamgelden, per team een bedrag gedeeld door aantal spelers.
 3. Zaalhuur om de competitiewedstrijden te kunnen spelen.

Voor de leden die geen wedstrijden spelen zijn er twee opties qua trainingsniveau, dit heeft consequenties voor de hoogte van de contributie.

 1. Meetrainen met de senioren onder begeleiding van een officiële trainer, speelniveau minstens 4e klasse Nevobo.
 2. Recreatief volleybal (1x per twee weken een trainer), niveau is vrijblijvend.
Als je bij Switch competitie komen spelen als ABCjeugd of senior, dan verwachten we dat jij je minstens twee dagdelen voor de club inzet. Dat kan op verschillende manieren, zie https://switchvolleybal.nl/vrijwilligers

Contributie 2021/2022

CATEGORIE VERENIGINGS CONTRIBUTIE COMPETITIE CONTRIBUTIE TOTAAL  
Jeugd t/m 11 jaar (mini’s)  € 130,-  € 60,-  € 190,-
Jeugd 12 t/m 17 jaar (junioren)  € 145  € 95,-  € 240,-
Recreanten  € 155,-  € 30,-  € 185,-
Senioren  € 200,-  € 120,-  € 320,-
       
Extra training      
Jeugd/senioren - 1,5 uur     €    90,-

 • Bij aanmelding wordt éénmalig € 12,- inschrijvingskosten berekend.
 • In de Nevobo Bondsraad van april 2016 is afgesproken dat door de verenigingen een stimuleringsbijdrage van €2,50 per lid wordt afgedragen. Switch belast deze bijdrage door in de contributie.
 • Als je halverwege het seizoen (in januari) begint met de competitie, dan wordt de helft van de competitiecontributie in rekening gebracht. Nieuwe leden die halverwege het seizoen lid worden, kunnen helaas niet via automatische incasso betalen. Deze nieuwe leden krijgen hun nota via de e-mail. Aan het begin van het volgend seizoen kunnen deze weer mee met automatische incasso voor het nieuwe seizoen.
 • Je mag tussentijds opzeggen. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het huidige seizoen beëindigd wordt, blijft de bijdrage voor de lopende contributietermijn verschuldigd.
 • De contributiegelden (verenigings- en competitiecontributie) worden na invulling van het formulier voor automatische incasso in drie delen geïncasseerd (eind september, eind oktober, eind november).
Delen: